W styczniu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w informacji i komunikacji. W tej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 12,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny koniunktury są niekorzystne. W trzech spośród nich (handel hurtowy, transport i gospodarka magazynowa oraz zakwaterowanie i gastronomia) są one gorsze niż w grudniu ub. r. W przypadku sekcji zakwaterowanie i gastronomia odnotowano największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 14,2 w porównaniu z grudniem ub. r. Jednostki prowadzące działalność w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie oraz handlu detalicznym oceniają koniunkturę nieco optymistyczniej niż w poprzednim miesiącu, mimo utrzymanych negatywnych opinii.