Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie nieco mniej korzystnie niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie szybciej niż w październiku. Produkcja jest rozszerzana podobnie jak przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, po nieznacznym wzroście zapowiadanym przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą w niewielkim stopniu rosnąć.