Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w maju optymistycznie, podobnie jak w kwietniu. Diagnozy portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są optymistyczne. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, ale jej prognozy są bardziej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia w skali zapowiadanej w kwietniu. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.