Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie mniej korzystnie niż w październiku. Bieżący portfel zamówień jest rozszerzany podobnie jak przed miesiącem, produkcja rośnie nieco wolniej niż zgłaszano w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, wolniej niż oczekiwano w październiku.