W listopadzie w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku. Największe pogorszenie nastąpiło w przetwórstwie przemysłowym, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Jedynie w handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem.