Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu bardziej optymistycznie niż w lutym. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są korzystne, lepsze od zgłaszanych przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w lutym. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, jej korzystne prognozy wskazują na możliwość poprawy. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.