Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie – przez prowadzących działalność z zakresu handlu detalicznego i przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe.