Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku korzystnie, ale nieco gorzej niż we wrześniu. Prognozy portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Oceny bieżące w tym zakresie są korzystne, lepsze od zgłaszanych we wrześniu. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana pozytywnie. W najbliższych miesiącach może ona nie ulec zmianie. Przedsiębiorcy planują nieznaczny wzrost zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco wolniej niż oczekiwano we wrześniu.