Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w maju nieco mniej korzystnie niż w kwietniu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną wolniej niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pozytywnie. Optymistyczne prognozy portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w kwietniu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwano w kwietniu.