Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż we wrześniu. Odpowiednie prognozy są korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem. Oceny dotyczące sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne niż we wrześniu, przewidywania w tym zakresie są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia, nieco mniejszy od zapowiadanego we wrześniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak oczekiwano przed miesiącem.