Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu bardziej optymistycznie niż w lutym. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w lutym. Sytuacja finansowa, podobnie jak przed miesiącem, jest oceniana nieznacznie negatywnie, przewidywania w tym zakresie są bardziej korzystne od zgłaszanych w lutym. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, choć wolniej niż oczekiwano w lutym.