Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu bardziej korzystnie niż w lipcu. Bieżący portfel zamówień wzrasta, podobnie jak przed miesiącem. Produkcja jest rozszerzana wolniej niż w lipcu. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są korzystne: portfela zamówień – lepsze od przewidywań z ubiegłego miesiąca, a produkcji i sytuacji finansowej – zbliżone do oczekiwań formułowanych w lipcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.