Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż przed miesiącem – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.