Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:budownictwo

Treści 9

1.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2019 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii....
2.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.03.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
3.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2019 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej....
4.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-mioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż w grudniu 2018 r. – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z...
5.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.12.2018 - Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: informacja i komunikacja, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu...
6.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2018 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
7.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.10.2018 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
8.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.09.2018 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż przed miesiącem – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Negatywne oceny...
9.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2018 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez przedsiębiorców ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż przed miesiącem – przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu handlu hurtowego....
Do góry