Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:budownictwo

Treści 30

1.
29.12.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
2.
30.11.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
3.
31.10.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
4.
29.09.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
5.
31.08.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
6.
31.07.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
7.
Budownictwo mieszkaniowe w województwie pomorskim w 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Przemysł, budownictwo
14.07.2023 - Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytkowania, wydanych pozwoleniach na budowę, przeciętnym czasie trwania budowy budynków mieszkalnych oraz mieszkaniach...
8.
30.06.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
9.
Koniunktura gospodarcza w maju 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
10.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.04.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
11.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2023 - Opracowanie zawiera diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżące i prognozy produkcji, oceny sytuacji finansowej podmiotów oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej....
12.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2023 - W lutym br. jedynie podmioty świadczące usługi w zakresie informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie, choć gorzej niż w styczniu br. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Najgorsze nastroje...
13.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2023 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2023 - W styczniu br. ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie jedynie w informacji i komunikacji. W tej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 12,0 w porównaniu z grudniem ub. r. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej oceny koniunktury...
14.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2022 - W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. W sekcjach transport i gospodarka oraz zakwaterowanie i gastronomia widoczna jest poprawa nastrojów w porównaniu z listopadem....
15.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2022 - W listopadzie w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku. Największe pogorszenie nastąpiło w przetwórstwie przemysłowym, największa poprawa – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Jedynie w handlu hurtowym oceny są podobne jak przed miesiącem....
16.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2022 - W październiku w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
17.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2022 - We wrześniu w większości prezentowanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę negatywnie. Jedynie w informacji i komunikacji wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest dodatni. Ponownie najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem...
18.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2022 - W sierpniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym lub niższym od notowanego w lipcu. Najbardziej pesymistyczne oceny oraz największe spadki tych ocen odnotowano wśród prowadzących działalność związaną z...
19.
Koniunktura gospodarcza w lipcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.07.2022 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w lipcu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w czerwcu. Najbardziej pesymistyczne oceny oraz największe spadki tych ocen zanotowano wśród prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi....
20.
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2022 - W czerwcu w większości badanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę gorzej niż w maju. Największe pogorszenie nastąpiło w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, największa poprawa – w sekcji transport i gospodarka magazynowa....
21.
Koniunktura gospodarcza w maju 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2022 - W maju w większości prezentowanych obszarów przedsiębiorcy oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, najbardziej negatywne – przez firmy z sekcji transport i gospodarka...
22.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.04.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w kwietniu oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja....
23.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2022 - W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie niższym lub zbliżonym do notowanego w lutym. Jedynie w informacji i komunikacji jest dodatni....
24.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2022 - W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii....
25.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2022 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2022 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w styczniu oceniają koniunkturę negatywnie. Wyjątkami są informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie oceny są pozytywne. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i...
26.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.12.2021 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak w listopadzie. W sekcji informacja i komunikacja nastąpiło największe pogorszenie ocen, ale wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje tam najwyższy....
27.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w listopadzie oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez firmy z sekcji informacja i komunikacja, natomiast najbardziej negatywne – przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. W...
28.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.10.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej lub podobnie jak we wrześniu br. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo, gdzie oceny wzrosły....
29.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę negatywnie. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najbardziej pozytywne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja. W...
30.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.08.2021 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. Wyjątkami są transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny, gdzie oceny są...
Do góry