Województwo


POMORSKIE - Październik 2014

  • ludność (stan na 30 VI 2014 r.) - 2298,8 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani - 94,3 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 11,1%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 272,7 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3993,03 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-październik) - 1214
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 275,1 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 4257 tys. ton
więcej

Wykresy

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium

Kalendarium