Województwo


POMORSKIE - listopad 2016

  • ludność (stan na 30 VI 2016 r.) - 2311,5 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 63,2 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 7,2%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 304,0 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4355,66 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 2191
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 286,4 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 3978 tys. ton
więcej

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium