Województwo


POMORSKIE - maj 2018

  • ludność (stan na 31 XII 2017 r.) - 2324,3 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 46,3 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 5,1%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 338,3 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4734,01 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 814
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 297,3 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 5251 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium