Województwo


DANE O  WOJEWÓDZTWIE   POMORSKIM

 • Ludność
  (stan na 31 XII 2013 r.)
  2295,8 tys.
 • bezrobotni zarejestrowani 
  (stan w końcu czerwca 2014 r.)
  100,3 tys. osób
 • stopa bezrobocia rejestrowanego
  (stan w końcu czerwca 2014 r.)
  11,8%
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
  (czerwiec 2014 r.)
  282,4 tys. osób
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
  (czerwiec 2014 r.)
  3932,91 zł
 • mieszkania oddane do użytkowania
  (czerwiec 2014 r.)
  1067
 • podmioty gospodarki narodowej
  (stan w końcu czerwca 2014 r.) 
  273,9 tys.
 • Obroty ładunkowe w portach morskich
  (czerwiec 2014 r.)
  3187 tys. ton
więcej

Wykresy

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium

Kalendarium