Województwo


POMORSKIE - marzec 2017

  • ludność (stan na 30 VI 2016 r.) - 2311,5 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 61,8 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 7,0%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 316,0 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4715,50 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 1248
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 287,8 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 3952 tys. ton
więcej

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium