Województwo


POMORSKIE - lipiec 2017

  • ludność (stan na 31 XII 2016 r.) - 2315,6 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 52,2 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 5,8%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 319,2 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4591,25 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 1549
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 292,0 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 4144 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium