Województwo


POMORSKIE - listopad 2017

  • ludność (stan na 30 VI 2017 r.) - 2319,7 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 49,6 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 5,5%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 320,6 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4629,54 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 1800
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 293,3 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 5253 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium