Województwo


POMORSKIE - styczeń 2015

  • ludność (stan na 30 VI 2014 r.) - 2298,8 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 101,8 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 11,8%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 285,9 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4001,06 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 1017
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 276,2 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 3501 tys. ton
więcej

Wykresy

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium

Kalendarium