Województwo


POMORSKIE - marzec 2018

  • ludność (stan na 31 XII 2017 r.) - 2324,3 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 50,5 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 5,5%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 337,2 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 5042,06 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 995
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 294,8 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 5883 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. W 2018 r. badania ankietowe będą realizowane przez pracowników urzędów statystycznych – ankieterów w formie wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium