Województwo


POMORSKIE - Wrzesień 2014

  • ludność (stan na 31 VI 2014 r.) - 2298,8 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani - 95,2 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego - 11,2%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 282,4 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 3910,03 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-wrzesień) - 560
  • podmioty gospodarki narodowej - 274,8 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 4100 tys. ton
więcej

Wykresy

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium

Kalendarium