Województwo


POMORSKIE - lipiec 2016

  • ludność (stan na 31 XII 2015 r.) - 2307,7 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 64,6 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 7,5%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 301,3 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4397,48 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 997
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 285,1 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 4175 tys. ton
więcej

Wykresy

Badania ankietowe


STATYSTYCZNE  BADANIA  ANKIETOWE

Główny Urząd Statystyczny prowadzi badania ankietowe w gospodarstwach domowych oraz w gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, co oznacza, że badana jest część gospodarstw  reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Wylosowane do badań gospodarstwa odwiedzają ankieterzy statystyki publicznej, zatrudnieni w urzędach statystycznych.

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium