Województwo


POMORSKIE - lipiec 2018

  • ludność (stan na 31 XII 2017 r.) - 2324,3 tys.
  • bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) - 43,9 tys. osób
  • stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu miesiąca) - 4,8%
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw - 339,7 tys. osób
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4860,69 zł
  • mieszkania oddane do użytkowania - 2295
  • podmioty gospodarki narodowej (stan w końcu miesiąca) - 291,4 tys.
  • obroty ładunkowe w portach morskich - 4861 tys. ton

GDAŃSK W LICZBACH - INTERAKTYWNIE

więcej

Kalendarium roczne

Kalendarium