Plan wydawniczy US Gdańsk


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 26.02.2014
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności województwa pomorskiego, Sankt Petersburga i obwodu kaliningradzkiego 11.02.2013
3 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r. 27.01.2016
4 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r. 22.12.2014
5 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2015 r. 31.10.2016
6 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie pomorskim 07.11.2014
7 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2010 17.12.2012
8 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w latach 2012-2014 29.02.2016
9 Publikacja Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2013-2015 31.03.2017
10 Publikacja Działalność publicznych szkół wyższych w Trójmieście w latach 2005-2009 a prognozowane zmiany demograficzne i potrzeby rynku pracy 31.05.2010
1  2  3  4  5    
Do góry