Publikacje i foldery

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Plan wydawniczy US Gdańsk

Uwaga. Dane o ludności, współczynniki demograficzne oraz przeliczenia na 1000 ludności za lata 2020-2021 zostały przeliczone i opracowane metodą bilansową na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 31 marca 2021 r. oraz danych sprawozdawczości bieżącej. W związku z tym dane zaprezentowane w opracowaniach Urzędu Statystycznego w Gdańsku w latach 2020-2022 mogą być w ww. temacie nieporównywalne z danymi publikowanymi na bieżąco.


Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data publikacji
1 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 26.02.2014
2 Publikacja Aktywność ekonomiczna ludności województwa pomorskiego, Sankt Petersburga i obwodu kaliningradzkiego 11.02.2013
3 Publikacja Atlas statystyczny województwa pomorskiego 16.08.2018
4 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r. 27.01.2016
5 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r. 22.12.2014
6 Publikacja Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2016 r. 31.10.2017
7 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie pomorskim 07.11.2014
8 Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 2010 17.12.2012
9 Publikacja Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r. 29.12.2017
10 Publikacja Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w latach 2012-2014 29.02.2016
1  2  3  4  5  6  7    
Do góry