Aktywność ekonomiczna ludności województwa pomorskiego, Sankt Petersburga i obwodu kaliningradzkiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 11.02.2013
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Niniejsza publikacja została przygotowana, przy wykorzystaniu danych z reprezentacyjnego badania aktywności ekonomicznej ludności zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Organizacji Pracy. Przedstawiono w niej informacje dotyczące liczby ludności aktywnej zawodowo, jej struktury według wieku i płci pracujących i bezrobotnych, a także wskaźniki aktywności zawodowej i stopy bezrobocia. Przedstawione zostały również dane dotyczące ludności biernej zawodowo. Cała publikacja została przygotowana w wersji polsko-rosyjskiej. Prezentowane dane dotyczą lat 2000 i 2010.

Do góry