Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2017

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach w 2015 r., która zawiera wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego badania Ustawiczne szkolenie zawodowe w  przedsiębiorstwach, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. Badanie zostało zrealizowane w tym samym czasie w większości krajów europejskich.
Celem badania było uzyskanie informacji na temat zaangażowania przedsiębiorstw w rozwój istniejących lub pozyskiwanie nowych umiejętności wśród pracowników, uwzględniając rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności oraz ich wielkość. Zbadano między innymi koszty, czas oraz dostęp pracowników do szkoleń finansowanych w całości lub w części przez przedsiębiorstwo.
Na opracowanie składają się uwagi ogólne, metodyczne, komentarz analityczny oraz tablice statystyczne. W uwagach omówiono koncepcję badania, jego zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady doboru próby oraz zawarto objaśnienia podstawowych pojęć i ocenę kompletności badania. W części analitycznej opisano najistotniejsze zagadnienia charakteryzujące badany temat. Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zawarto szczegółowe wyniki badania zgrupowane w dziesięciu działach tematycznych.

Do góry