Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 22.12.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych. Ponadto zawarto w niej dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów, jak również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja opracowana została we współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Tegoroczną edycję poszerzono o przekroje dotyczące kobiet oraz uzupełniono o porównania w stosunku do sytuacji z roku poprzedniego. Nowością jest także prezentacja wskaźników obrazujących konkurencyjność kierunków studiów w pomorskich szkołach wyższych.
Publikacja składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej z nich znajdują się uwagi metodyczne, w tym określające zakres podmiotowy i przedmiotowy publikacji oraz objaśnienia najważniejszych pojęć stosowanych w publikacji. W drugiej części znajduje się komentarz analityczny, będący syntetycznym opisem danych statystycznych zgrupowanych w 13 tablicach, stanowiących trzecią część publikacji.
Publikacja dostępna jest również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
 

Do góry