Inne opracowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2018 rok
19.12.2019 Archiwum Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2018 rok
2 Publikacja Gdańsk, Olsztyn, Kaliningrad i Sankt Petersburg w liczbach w 2017 r.
15.07.2019
3 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2018 r.
21.05.2019 Archiwum Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2018 r.
4 Publikacja Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016
12.04.2019
5 Publikacja Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2015-2017
31.12.2018 Archiwum Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2015-2017
6 Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie
17.09.2018
7 Publikacja Nawałnica w województwie pomorskim, 11-12 sierpnia 2017 r.
14.09.2018
8 Publikacja Atlas statystyczny województwa pomorskiego
16.08.2018
9 Publikacja Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016
22.12.2016
10 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r.
27.01.2016
11 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
22.12.2014 Archiwum Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
12 Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt-Petersburgu i Kaliningradzie
31.03.2014
13 Publikacja Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
30.11.2012 Archiwum Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
14 Publikacja Kapitał ludzki w województwie pomorskim w latach 2004-2009
15.09.2011
15 Publikacja Trójmiejski Obszar Metropolitalny 2009
09.06.2011
16 Publikacja Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009
23.12.2010
17 Publikacja Kobiety w województwie pomorskim w latach 2000-2009
08.03.2010
Do góry