Inne opracowania

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023
28.04.2023 Archiwum Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2023
2 Publikacja Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2021 rok
19.12.2022 Archiwum Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2021 rok
3 Publikacja Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020
20.12.2021 Archiwum Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020
4 Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2014-2019
14.09.2021
5 Publikacja Wyznania w Polsce 1925-1939
15.06.2020
6 Publikacja Gdańsk, Olsztyn, Kaliningrad i Sankt Petersburg w liczbach w 2017 r.
15.07.2019
7 Publikacja Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016
12.04.2019
8 Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt Petersburgu i Kaliningradzie
17.09.2018
9 Publikacja Nawałnica w województwie pomorskim, 11-12 sierpnia 2017 r.
14.09.2018
10 Publikacja Atlas statystyczny województwa pomorskiego
16.08.2018
11 Publikacja Statystyczne Vademecum Samorządowca 2016
22.12.2016
12 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r.
27.01.2016
13 Publikacja Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
22.12.2014 Archiwum Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r.
14 Publikacja Sytuacja demograficzna w Gdańsku, Sankt-Petersburgu i Kaliningradzie
31.03.2014
15 Publikacja Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
30.11.2012 Archiwum Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.
16 Publikacja Kapitał ludzki w województwie pomorskim w latach 2004-2009
15.09.2011
17 Publikacja Trójmiejski Obszar Metropolitalny 2009
09.06.2011
18 Publikacja Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej w województwie pomorskim w latach 2000-2009
23.12.2010
19 Publikacja Kobiety w województwie pomorskim w latach 2000-2009
08.03.2010
Do góry