Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.11.2014

Publikacja przedstawia wyniki badania struktury gospodarstw rolnych, które zostało przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 wszystkie kraje członkowskie miały obowiązek przeprowadzenia badania struktury gospodarstw rolnych w 2013 r.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, części analitycznej i części tabelarycznej.
W uwagach metodycznych omówiono podstawowe zasady, definicje i pojęcia obowiązujące w badaniu oraz schematy losowania prób. W części analitycznej przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych użytkowników mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego według wybranych kryteriów. Podstawowe dane pokazano w porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 r. oraz na tle wyników ogólnopolskich. Część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych liczbowych dla województwa pomorskiego. Graficznym uzupełnieniem przedstawionego materiału są wykresy.

Do góry