Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie niż w maju. Oceny bieżącego portfela zamówień oraz bieżącej i przyszłej produkcji są pozytywne, choć ostrożniejsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się pozytywne prognozy portfela zamówień. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się. Odpowiednie przewidywania są mniej korzystne od prognoz z ubiegłego miesiąca. Przedsiębiorcy planują nieznaczne redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż prognozowano w maju.