Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu bardziej korzystnie niż w czerwcu, na co wpływają przede wszystkim lepsze niż przed miesiącem oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji. Prognozy portfela zamówień są mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu, natomiast przewidywania w zakresie produkcji – nieco bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Sytuacja finansowa pozostaje bez zmian. Odpowiednie przewidywania są korzystne, zbliżone do formułowanych w czerwcu. Planowane jest utrzymanie dotychczasowego stanu zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.