Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu nieco mniej optymistycznie niż w lipcu. Diagnozy i prognozy dotyczące portfela zamówień oraz przewidywania w zakresie sytuacji finansowej są korzystne, podobne do formułowanych przed miesiącem. Bieżąca i przyszła produkcja rosną szybciej niż sygnalizowano w lipcu. Bieżąca sytuacja finansowa nie ulega zmianie. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, podobnie jak oczekiwano w lipcu.