Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu pozytywnie, choć gorzej niż w listopadzie. Bieżąca produkcja wzrasta podobnie jak w ubiegłym miesiącu, ale prognozy w tym zakresie są niekorzystne. Bieżący portfel zamówień utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, jego przewidywania są w niewielkim stopniu pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w listopadzie. Diagnoza sytuacji finansowej jest nieznacznie negatywna, ale jej  prognozy są pozytywne. Przedsiębiorcy planują redukcje zatrudnienia, nieco większe od zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.