Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu pozytywnie, choć nieco gorzej niż w listopadzie. Bieżący portfel zamówień jest rozszerzany wolniej niż przed miesiącem. Opinie dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są nieznacznie optymistyczne. Odpowiednie prognozy są pozytywne; portfela zamówień – ostrożniejsze, produkcji – zbliżone, a sytuacji finansowej – nieco lepsze niż przed miesiącem. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.