Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu nieco bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w marcu. Produkcja jest rozszerzana wolniej niż w ubiegłym miesiącu, a jej pozytywne prognozy są zbliżone do formułowanych w marcu. Utrzymują się negatywne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są bardziej korzystne od zgłaszanych w marcu. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć.