Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm budowlanych.