Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie niż przed miesiącem. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji są mniej pozytywne niż w maju. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej negatywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych w maju. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, w skali zbliżonej do zapowiadanej przed miesiącem. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.