Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu korzystnie, podobnie jak w marcu. Oceny dotyczące portfela zamówień są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżąca produkcja rośnie nieznacznie wolniej niż w marcu. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są mniej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w marcu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.