Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, lepiej niż w październiku. Bieżąca produkcja i sytuacja finansowa są oceniane korzystnie, podobnie jak w ubiegłym miesiącu. Portfel zamówień jest rozszerzany wolniej niż w październiku. Pozytywne prognozy sytuacji finansowej są nieco lepsze od formułowanych przed miesiącem. Przewidywania w zakresie portfela zamó-wień i produkcji są nieznacznie negatywne. Przedsiębiorcy planują niewielkie redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco szybciej niż oczekiwano w październiku.