Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w marcu pozytywnie, lepiej niż przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, bardziej korzystne niż w lutym. Również bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest lepiej niż przed miesiącem, choć nadal negatywnie. Utrzymują się optymistyczne prognozy portfela zamówień. Przewidywania dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są nieco bardziej korzystne od formułowanych w lutym. Przedsiębiorcy planują wzrost zatrudnienia, choć w skali mniejszej niż zapowiadano w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.