Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim najbardziej korzystnie, choć gorzej niż przed miesiącem, oceniają przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność z zakresu informacji i komunikacji. Pozytywne opinie zgłaszane są również przez firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz jednostki zajmujące się handlem detalicznym. Negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, budownictwa oraz handlu hurtowego, ale jedynie w przypadku jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia opinie te są gorsze od zgłaszanych w styczniu.