We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w listopadzie br. oceniają koniunkturę gorzej niż w październiku br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji transport i gospodarka magazynowa. W większości obszarów odnotowano pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) oraz oczekiwań („prognoz”).