Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu optymistycznie, podobnie jak w sierpniu. Bieżący portfel zamówień jest nieznacznie ograniczany. Produkcja rośnie wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, gorzej niż w sierpniu. Odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Planowany jest wzrost zatrudnienia, zbliżony do zapowiadanego w sierpniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać.