Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w sierpniu korzystnie, lepiej niż w lipcu. Bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż w ubiegłym miesiącu. Optymistyczne prognozy w tym zakresie są lepsze od formułowanych w lipcu. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa są oceniane bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Przedsiębiorcy zapowiadają utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać, podobnie jak oczekiwano w lipcu.