Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lipcu bardziej optymistycznie niż w czerwcu. Oceny portfela zamówień i produkcji oraz przewidywania dotyczące produkcji i sytuacji finansowej są korzystne, lepsze od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa nie ulega zmianie. Przewidywania dotyczące portfela zamówień są optymistyczne, zbliżone do formułowanych w czerwcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć nieco szybciej niż oczekiwano w czerwcu.