Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu mniej korzystnie niż w sierpniu. Diagnozy dotyczące produkcji i portfela zamówień oraz przewidywania w zakresie produkcji i sytuacji finansowej są mniej korzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest pesymistycznie. Przewidywania dotyczące portfela zamówień są korzystne, zbliżone do formułowanych w sierpniu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, choć mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w sierpniu.