Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie pomorskim oceniany jest pozytywnie przez przedstawicieli firm należących do większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej (handel hurtowy i detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, informacja i komunikacja, transport i gospodarka magazynowa, a także budownictwo). Nieznacznie negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.