W grudniu br. w większości badanych obszarów oceny koniunktury gospodarczej formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne i gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. W sekcjach transport i gospodarka oraz zakwaterowanie i gastronomia widoczna jest poprawa nastrojów w porównaniu z listopadem. Ogólny klimat koniunktury w informacji i komunikacji jest oceniany korzystnie, ale mniej optymistycznie niż w poprzednim miesiącu.