Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w lutym bardziej korzystnie niż przed miesiącem. Dyrektorzy jednostek sygnalizują, że bieżący portfel zamówień i produkcja rosną szybciej niż w styczniu. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie negatywnie, przewidywania w tym zakresie są bardziej korzystne od zgłaszanych w styczniu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w styczniu.