Wyszukiwarka

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Szukano wyrażenia: tag:koniunktura

Treści 20

1.
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.06.2020 - W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w maju br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Tylko w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek....
2.
Koniunktura gospodarcza w maju 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.05.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel detaliczny oraz informacja...
3.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2020 - We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w kwietniu br. 1 oceniają koniunkturę gorzej niż w marcu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa....
4.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.03.2020 - Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem. Największy spadek wskaźnika odnotowano w sekcji handel hurtowy....
5.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
27.02.2020 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w lutym koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji informacja i komunikacja, największy spadek – w sekcji budownictwo....
6.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2020 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.01.2020 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności oceniają w styczniu koniunkturę korzystniej niż przed miesiącem. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pesymistyczne opinie formułują firmy prowadzące działalność z zakresu...
7.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.12.2019 - Koniunktura jest oceniana negatywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najgorzej – przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej pozytywne oceny zgłaszają przedsiębiorstwa z sekcji informacja i komunikacja....
8.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.11.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii...
9.
Koniunktura gospodarcza w październiku 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.10.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji informacja i komunikacja. Niekorzystnie oceniają koniunkturę jedynie prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii....
10.
Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.09.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę prowadzący działalność w zakresie zakwaterowania i...
11.
Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.08.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
12.
Koniunktura gospodarcza w lipcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.07.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm budowlanych....
13.
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.06.2019 - Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, choć gorsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
14.
Koniunktura gospodarcza w maju 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.05.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu zakwaterowanie i gastronomia....
15.
Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.04.2019 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii....
16.
Koniunktura gospodarcza w marcu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
29.03.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najlepiej – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
17.
Koniunktura gospodarcza w lutym 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.02.2019 - Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej....
18.
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2019 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
31.01.2019 - Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez pod-mioty z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie i lepiej niż w grudniu 2018 r. – przez przedstawicieli firm z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z...
19.
Koniunktura gospodarcza w grudniu 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
28.12.2018 - Koniunktura oceniana jest optymistycznie przez przedsiębiorców z następujących rodzajów działalności: informacja i komunikacja, handel detaliczny, przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Niekorzystne opinie zgłaszają jednostki prowadzące działalność z zakresu...
20.
Koniunktura gospodarcza w listopadzie 2018 r.
Opracowania bieżące / Opracowania sygnalne / Inne opracowania
30.11.2018 - Przedsiębiorcy z większości prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej oceniają koniunkturę korzystnie, najlepiej – przedstawiciele firm z sekcji informacja i komunikacja. Negatywne oceny zgłaszają jedynie przedsiębiorstwa z sekcji zakwaterowanie i gastronomia....
Do góry