W lutym br. jedynie podmioty świadczące usługi w zakresie informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie, choć gorzej niż w styczniu br. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu ze styczniem br. W handlu detalicznym wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu.