W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu.
Największy wzrost wskaźnika odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.