Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w styczniu bardziej korzystnie niż w grudniu. Zwiększany jest bieżący portfel zamówień. Wzrasta również produkcja, choć nieco wolniej niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są pozytywne, lepsze od formułowanych w grudniu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie, jednak przewidywania w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiej poprawy. Planowany jest wzrost zatrudnienia, wobec spadku zapowiadanego w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.