Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w grudniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Utrzymują się pozytywne oceny portfela zamówień, poprawiają się optymistyczne opinie dotyczące produkcji. Niewielkiemu pogorszeniu ulegają oceny sytuacji finansowej, a także prognozy produkcji. Przewidywania dotyczące portfela zamówień i sytuacji finansowej są nieco mniej optymistyczne od zgłaszanych w listopadzie. Planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia, po redukcjach zapowiadanych przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć szybciej niż oczekiwano w listopadzie.