Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu korzystnie, ale ostrożniej niż w sierpniu. Oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień są mniej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Bieżąca produkcja oceniana jest nieznacznie negatywnie, jej korzystne prognozy są gorsze od przewidywań z sierpnia. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie pesymistycznie, jednak utrzymują się jej pozytywne prognozy. Przedsiębiorcy planują zmniejszenie zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać nieco szybciej niż oczekiwano przed miesiącem.