Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie pomorskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w styczniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień rośnie nieco wolniej niż w grudniu, jego nieznacznie pozytywne prognozy sprzed miesiąca pozostają bez zmian. Produkcja jest rozszerzana w większym stopniu niż w grudniu, dotyczące jej przewidywania są nieco bardziej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana nieznacznie pozytywnie, podobnie jak w grudniu, odpowiednie prognozy są bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, w skali zbliżonej do zapowiadanej w grudniu. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć.